Dự án khu công nghiệp Tam Dương I được phê duyệt

Dự án khu công nghiệp Tam Dương I được phê duyệt

25/03/2021 0 Ngô Anh 604

Tại Quyết định số 336 / QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; và thương mại tại Khu 2 Khu công nghiệp Tam Dương, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng; giao dịch đất đai với cơ sở hạ tầng và hạ tầng trong khu công nghiệp. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Quốc tế Sơn Hà. Địa điểm thực hiện dự án là xã Hướng Đạo, xã Đạo Tú và thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; diện tích sử dụng đất là 162,33 ha. Trong đó 156,76 ha được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Dành 5,57 ha đất (đất tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh lưới điện); và có biện pháp bảo vệ.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.311.620 triệu đồng, trong đó nhà đầu tư bỏ vốn 19.873,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (ngày 10/3/2021). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự; thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; trong khu vực quy hoạch để được phê duyệt. Đảm bảo nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định; thay đổi chủ trương sử dụng đất lâm nghiệp tại khu vực dự kiến; ​​thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Hãy cùng BRS tìm hiểu nhé !

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm nhà đầu tư

Đây là dự án khu công nghiệp Tam Dương I – khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm nhà đầu tư… Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng; và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I – khu vực 2; huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh đất có hạ tầng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm nhà đầu tư

Dự án được thực hiện tại xã Hướng Đạo, xã Đạo Tú và thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; với quy mô sử dụng đất của dự án 162,33 ha. Trong đó, phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 156,76 ha; và phần đất 5,57 ha (đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất hành lang an toàn lưới điện) được giữ nguyên hiện trạng và có biện pháp bảo vệ. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.316,12 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 198,734 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (10/3/2021).

Vĩnh Phúc yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế

Theo Quyết định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục; và trình Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng; tại khu vực dự kiến thực hiện dự án. Việc này nhằm đảm bảo nhà đầu tư chỉ thực hiện dự án sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại khu vực dự kiến; thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Vĩnh Phúc yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc yêu cầu; Nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thếhoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng; thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan giám sát; đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Trong đó, có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư; của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Nguồn: Cafef.vn